Φόρμα σύνδεσης

Έκδοση ψηφίσματος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016 07:37

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, εξέδωσε ψήφισμα σχετικό με τις αγροτικές κινητοποιήσεις (Πρακτικό Συνδερίασης 1/2016 - Αριθμ.Απόφασης 1/2016)