Φόρμα σύνδεσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, εξέδωσε ψήφισμα για τη Δημιουργία Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη (Πρακτικό Συνδερίασης 8/2016 - Αριθμ.Απόφασης 30/2016)