Φόρμα σύνδεσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε ΤΑ Ι

Ότι στις 13 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, στην Κομοτηνή, Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 3ος όροφος, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το μητρώο προσώπων του Δήμου Ξάνθης, για την ανάδειξη ενός (1) τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, ως εκπροσώπων των ΟΤΑ, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του ΄Εργου «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Π.Ε Ξάνθης», σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8ββ και στ΄ του Ν. 4412/2016 και την 11/2017 (ΑΔΑ: ΩΦΣΞΟΚΜΗ-Β3Β) απόφαση του Δ.Σ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ