Φόρμα σύνδεσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε ΤΑ Ι

Ότι στις 13 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.10 στα γραφεία της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, στην Κομοτηνή, Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 3ος όροφος, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το μητρώο προσώπων του Δήμου Παγγαίου, για την ανάδειξη ενός (1) τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, ως εκπροσώπων των ΟΤΑ, στις Επιτροπές Διαγωνισμού Έργων (ΕΔΕ) του Δήμου Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, για όλο το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8ββ και στ΄ του Ν. 4412/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ