Φόρμα σύνδεσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε ΤΑ Ι

Ότι στις 7 Μαίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.10 στα γραφεία της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, στην Κομοτηνή, Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 3ος όροφος, θα διενεργηθεί δημόσια   κλήρωση  από τα μητρώο προσώπων που καταρτίσθηκε για τον Δ. Κομοτηνής,  σύμφωνα με το  αριθμ. 3 σχετικό ( 11/2017(ΑΔΑ: ΩΦΣΞΟΚΜΗ-Β3Β), για την ανάδειξη  ενός (1)  τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, ως εκπροσώπων των ΟΤΑ,  στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη κτηριακού συγκροτήματος Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομοτηνής», προϋπολογισμού 1.900.000,00€, με αναθέτουσα αρχή  το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δ/νση  Αναστήλωσης Βυζ/νών και Μεταβυζ/νών Μνημείων, Τμήμα ΄Εργων , σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.8,  του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 107 παρ. 1 του Ν. 4530/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ