Φόρμα σύνδεσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η δημοσιευθείσα με την Α.Π614/2018 ανακοίνωση της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, διενέργειας δημόσιας κλήρωσης στις 23 Αυγούστου  2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.15΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Νέστου, στη Χρυσούπολη, έδρα του Δήμου και στο χώρο της  αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου αυτού ( Δ/νση: Δημαρχείο, Πρεμετής 64200, Χρυσούπολη), όπου συνεδρίασε το Δ.Σ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, για την ανάδειξη  ενός (1) τακτικού μέλους με τον αναπληρωτή του, ως εκπροσώπων των ΟΤΑ,  στην Επιτροπή δημοπράτησης του έργου «Διευθέτηση χειμάρρου Κιμμερίων από γέφυρα Ο.Σ.Ε. μέχρι τον ποταμό Κόσυνθο», προϋπολογισμού 3.100.000,00€, με αναθέτουσα αρχή τη  ΠΕ Ξάνθης Δ/νση Τεχνικών ΄Εργων , Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.8,  του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 107 παρ. 1 του Ν. 4530/2018, αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ. Θα ακολουθήσει νέα δημοσίευση  για την ακριβή ημερομηνία αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ