Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 2η /2021

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ σε συνεδρίαση στις 12 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00”, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των εκτάκτων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 , σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έκδοση ή μη ψηφίσματος ενάντια στη δημιουργία νέας δομής φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών στην Κοινότητα Φυλακίου του Δήμου Ορεστιάδας.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β.Μαυρίδης- Δήμαρχος Ορεστιάδας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ