Φόρμα σύνδεσης

 Ηλεκτρονική Εφαρμογή για την Ευέλικτη και Ακριβή Άρδευση σε Επίπεδο Αγροτικής Καλλιέργειας

FIGARO or “Flexible and Precision Irrigation Platform to Improve Farm Scale Water Productivity” is a European wide research project co-funded by the European Commission under the 7th Framework Programme (FP7) for Research and Technological Development .

 
Αντικείμενο του έργου

Η συνετή και αποτελεσματική χρήση του αρδευτικού νερού αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα τόσο για τους αγρότες όσο και για το κοινωνικό σύνολο καθώς οι διαθέσιμες ποσότητες και συχνά η ποιότητα του φαίνεται να υποχωρούν. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές πολιτικές ωθούν στην κοστολόγηση του αρδευτικού νερού, καθιστώντας αναγκαίες τις λύσεις για τη μείωση της αλόγιστης χρήσης του, με όφελος τόσο για το περιβάλλον, όσο και για τη γεωργία που χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο ποσοστό του διαθέσιμου νερού (περισσότερο από 80%).

Η ΠΕΔ ΑΜ-Θ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) γνωρίζοντας ότι το πρόβλημα του αρδευτικού νερού θα ενταθεί στο μέλλον στην Περιφέρεια ΑΜΘ, συμμετέχει σε μια νέα επιστημονική προσέγγιση του προβλήματος, την άρδευση ακριβείας, μέσω της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FIGARO, το οποίο χρηματοδοτείται από την Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (FP7-Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα).

Διαβάστε περισσότερα: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FIGARO

Δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013 08:11