Φόρμα σύνδεσης

 

Cross-Border Cooperation within the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)
Mediterranean Sea Basin Joint Operational Programme
EC Decision C (2008) 4242


Αντικείμενο του έργου

Στόχος του έργου MARAKANDA είναι να προωθήσει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιοχών στις πόλεις- εταίρους του Έργου μέσα από τη δημιουργία μίας συσσωμάτωσης (cluster)  ιστορικών αγορών πόλεων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των πόλεων με ιστορικές αγορές πόλεων, τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των σχετιζόμενων δημοσίων φορέων, των επιχειρήσεων καθώς και τους παραγωγούς προϊόντων (αγροτικών και χειροτεχνίας) που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των ιστορικών αγορών πόλεων.

Περισσότερα...

Αντικείμενο του έργου

Οι Ρομά στην Ελλάδα και την Βουλγαρία αντιμετωπίζουν γενικά κοινωνικό αποκλεισμό, κακές συνθήκες υγείας και προβληματική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Έχοντας κατά νου ότι η υγεία συνιστά το πιο σημαντικό παράγοντα στη ζωή και ότι οι πλέον ευάλωτες ομάδες στους πληθυσμούς των Ρομά, είναι οι γυναίκες και τα παιδιά. Το έργο έχει ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ζητημάτων.

Περισσότερα...

Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο του Έργου είναι η παροχή υπηρεσιών του συνόλου των εξωτερικών συνεργατών στα πλαίσια του έργου Βουλγαρο-Ελληνική συνεργασία μέσω της υποβοήθησης, παροχής υπηρεσιών και λύσεων για την προώθηση της ανοιχτής περιφερειακής ομάδας” (ΒΟΥΛΓΑΡΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ) Project “Bulgarian-Greek Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team” (BULGARIAN-GREEK PASSPORT)

Περισσότερα...

Αντικείμενο του έργου

Η Περιφερειακή Ένωση ήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ. ΑΜΘ) συμμετέχει στο έργο: «PROMOTION OF THE CULTURAL HERITAGE OF EVROS AMD SMOLYAN THROUGH ALTERNATIVE TOURISM», με αρκτικόλεξο «Evros-Smolyan Road of Culture», που είναι ενταγμένο στον άξονα προτεραιότητας 1 -«Quality of Life» του Προγράμματος «European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013»

Περισσότερα...