Φόρμα σύνδεσης

Προγραμματισμός και Απολογισμός Δράσης ΠΕΔ ΑΜΘ

Δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2017 06:22

 


Κατεβάστε τον Απολογισμό Έργου των ετών 2020 - 2023 της ΠΕΔ/ΑΜΘ από τους παρακάτω συνδέσμους:

 


Κατεβάστε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2023 καθώς και τον Απολογισμό Έργου του έτους 2022 της ΠΕΔ/ΑΜΘ από τους παρακάτω συνδέσμους:

 


Κατεβάστε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2022 καθώς και τον Απολογισμό Έργου του έτους 2021 της ΠΕΔ/ΑΜΘ από τους παρακάτω συνδέσμους:

 


Κατεβάστε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2021 καθώς και τον Απολογισμό Έργου του έτους 2020 της ΠΕΔ/ΑΜΘ από τους παρακάτω συνδέσμους:

 


Κατεβάστε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2020 καθώς και τον Απολογισμό Έργου των ετών 2014 - 2019 της ΠΕΔ/ΑΜΘ από τους παρακάτω συνδέσμους:

 


Κατεβάστε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2019 καθώς και τον Απολογισμό Έργου του έτους 2018 της ΠΕΔ/ΑΜΘ από τους παρακάτω συνδέσμους:

 


Κατεβάστε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2018 καθώς και τον Απολογισμό Έργου του έτους 2017 της ΠΕΔ/ΑΜΘ από τους παρακάτω συνδέσμους:

 


Κατεβάστε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2017 καθώς και τον Απολογισμό Έργου του έτους 2016 της ΠΕΔ/ΑΜΘ από τους παρακάτω συνδέσμους:

 


Κατεβάστε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του έτους 2016 καθώς και τον Απολογισμό Έργου του έτους 2015 της ΠΕΔ/ΑΜΘ από τους παρακάτω συνδέσμους: