Φόρμα σύνδεσης

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις και Προσκλήσεις ενδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούν την
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία-" Εμφανίσεις
Έγκριση του 3oυ Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της πράξης FIGARO/FP7 Παρ 02 Οκτ 2015 535
(Διευκρινίσεις): Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνικο-οικονομική άποψη προσφορά για την δράση: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ FIGARO/FP7» Τετ 06 Μαϊ 2015 669
Πρόχειρος Διαγωνισμός Υπηρεσιών του έργου "MARAKANDA" Τετ 24 Σεπ 2014 802
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού υλοποίησης δράσεων του έργου "MARAKANDA" Δευ 07 Ιουλ 2014 881
Πρόχειρος Διαγωνισμός προγραμμάτων Επιμόρφωσης ΤΟΠΣΑ - ΑΝΑΣΑ Πεμ 10 Απρ 2014 715
Για την επιλογή αναδόχου για «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση των ενεργειών της «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση των ενεργειών της «Δράσης 2.2: Πακέτο Δημοσιότητας» και της «Δράσης 2.3:Δημιουργία Ηλεκτρονι Παρ 08 Ιουν 2012 1202
Για την επιλογή αναδόχου για «Παροχή Υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση δράσεων του πακέτου εργασίας «WP2: Πληροφόρηση- Δημοσιότητα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ROMA ALERT» Παρ 08 Ιουν 2012 1216