Φόρμα σύνδεσης

Διοικητική/Οικονομική λειτουργία

Δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2018 06:05

Παρακάτω πουρουσιάζεται υλικό που έχει παράξει ή και έχει συμμετάσχει στην παραγωγή του η ΠΕΔ/ΑΜΘ και αφορά την Διοικητική και Οικονομική λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,

Σχετικά άρθρα...