Φόρμα σύνδεσης

Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΑΜΘ

Δημοσιεύτηκε την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024 08:40
 

Μιχαηλίδης Σάββας
Δήμαρχος Νέστου
Πρόεδρος Δ.Σ. Π.Ε.Δ.-Α.Μ.Θ.

 

Βιογραφικό Σημείωμα

Υπάλληλος ΑΑΔΕ, Απόφοιτος Ναυτικής Ακαδημίας (Σχολής Πλοιάρχων)

1999-2002: Νομαρχιακός σύμβουλος με καθήκοντα εντεταγμένου συμβούλου αντί του Νομάρχη Πρωτογενούς Τομέα, στις Διευθύνσεις Γεωργίας, Κτηνιατρικής, Τοπογραφίας, Αλιείας.
2004-2006: Επικεφαλής της Δ/νσης Έργων στην Περιφέρεια ΑΜΘ ως ειδικός Συνεργάτης
2007-2010: Δήμαρχος Χρυσούπολης
2011-2014: Δήμαρχος Νέστου
2019-σήμερα: Εν ενεργεία Δήμαρχος Νέστου 

Ρόλος - Καθήκοντα Προέδρου της ΠΕΔ-ΑΜΘ

Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΑΜΘ, είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και της Εκτελεστικής Επιτροπής (Εκ.Ε) αυτής και εκλέγεται από αυτό το Δ.Σ, μεταξύ των μελών του για όλη τη δημοτική περίοδο. Η θητεία του λήγει με την εγκατάσταση του νέου Προέδρου.

Τα νεοεκλεγέντα μέλη του ΔΣ που προέκυψαν από την Γενική Συνέλευση με την υπ. αρίθμ. 5/2024 απόφασή τους εξέλεξαν τον Δήμαρχο Νέστου κ. Σάββα Μιχαηλίδη ως Πρόεδρο της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την δημοτική περίοδο 2024-2028.

Αρμοδιότητες - αναπλήρωση - εκλογή νέου Προέδρου

Ο Πρόεδρος:

 • Εκπροσωπεί την ΠΕΔ-ΑΜΘ στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται.
 • Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Λαμβάνει κάθε μέτρο με το οποίο προωθούνται και προστατεύονται τα συμφέροντα της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Επιλαμβάνεται θεμάτων αρμοδιότητας του ΔΣ, όταν δημιουργείται άμεσος κίνδυνος ή ζημία των συμφερόντων της ΠΕΔ-ΑΜΘ τα οποία φέρει για επικύρωση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση αυτού.
 • Συγκαλεί σε συνεδρίαση το ΔΣ και την Εκτελεστική Επιτροπή (Εκ.Ε).
 • Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΔΣ και της Εκ.Ε.
 • Εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τις εργασίες του ΔΣ και της Εκ.Ε, λαμβάνει μέτρα για την τήρηση της τάξης και των κανονισμών, δίνει το λόγο στους ομιλητές και τον αφαιρεί. Θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα αυτής. Κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συνεδριάσεων.
 • Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τις αποφάσεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της ΠΕΔ-ΑΜΘ και τις διευθύνει.
 • Είναι προϊστάμενος του προσωπικού της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Εκτελεί τις αποφάσεις των οργάνων της ΠΕΔ-ΑΜΘ.

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ασκεί ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Γραμματέας του ΔΣ.

Όταν η θέση του Προέδρου μείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο, ώσπου να εκλεγεί ο νέος Πρόεδρος, τα καθήκοντα του Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ.

Αν η θέση του Προέδρου μείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο ο νέος Πρόεδρος εκλέγεται από το ΔΣ μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αφότου η θέση έμεινε κενή. Πριν συνέλθει το ΔΣ για την εκλογή νέου Προέδρου πρέπει να συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση συμβούλου που κατείχε ο τέως Πρόεδρος.

Το ΔΣ συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο αυτού για την εκλογή νέου Προέδρου, και εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του τον Πρόεδρο, με μυστική ψηφοφορία. Εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσον αριθμό ψήφων, ενεργείται ανάμεσα τους δημόσια κλήρωση από τον Προεδρεύοντα.