Φόρμα σύνδεσης

Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΑΜΘ

Δημοσιεύτηκε την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015 08:40
 

Ευάγγελος Λαμπάκης
Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Πρόεδρος Δ.Σ. Π.Ε.Δ.-Α.Μ.Θ.

 

Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1955.

Το 1974 εισήχθη στη Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, απ΄όπου και αποφοίτησε το 1978, ενώ πέτυχε την εισαγωγή του στο μεταπτυχιακό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Αθηνών. Το 1979 πέρασε επιτυχώς τα 24 μαθήματα του ανωτέρω μεταπτυχιακού και εισήλθε στην Νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απ΄όπου αποφοίτησε την 29.6.1982 και στην συνέχεια ενεγράφη ως ασκούμενος δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξ/πολης.

Από το 1984 ασκεί δικηγορία σε Ποινικά, Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια.

Διετέλεσε γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης την τριετία 1996-1999 και εξελέγη Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξ/πολης δύο φορές (το 2002 και το 2005, ενώ αποφάσισε να μην συμμετάσχει περαιτέρω σε άλλη διαδικασία εκλογής, λόγω της ενασχόλησής του με την τοπική αυτοδιοίκηση).

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Επιστημονικού Συλλόγου της Νέας Δημοκρατίας και μέλος του Δ.Σ. στην Αλεξανδρούπολη την δεκαετία του 1990.

Το 2006 δημιούργησε την δημοτική παράταξη «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ», διεκδικώντας τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, κατά τις δημοτικές εκλογές Οκτωβρίου 2006.

Το 2002, εξέδωσε την εφημερίδα «ΝΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και το 2007 εξέδωσε την εφημερίδα «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ» της ομώνυμης δημοτικής παράταξης.

Αρθρογράφησε στις άνω εφημερίδες ως και στις τοπικές εφημερίδες της Θράκης, συγγράφοντας συνολικά 110 άρθρα επιστημονικού, κοινωνικού και πολιτικού περιεχομένου.

Είναι παντρεμένος με την Βασιλική Μιχαλακάκου-Λαμπάκη, επίσης δικηγόρο και έχει δύο παιδιά, την Άντα, η οποία είναι ασκούμενη δικηγόρος και τον Κωνσταντίνο, που είναι φοιτητής.

Ρόλος - Καθήκοντα Προέδρου της ΠΕΔ-ΑΜΘ

Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΑΜΘ, είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και της Εκτελεστικής Επιτροπής (Εκ.Ε) αυτής και εκλέγεται από αυτό το Δ.Σ, μεταξύ των μελών του για όλη τη δημοτική περίοδο. Η θητεία του λήγει με την εγκατάσταση του νέου Προέδρου.

Τα νεοεκλεγέντα μέλη του ΔΣ που προέκυψαν από την Γενική Συνέλευση με την υπ. αρίθμ. 6/2014 απόφασή τους εξέλεξαν τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελο Λαμπάκη ως Πρόεδρο της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την δημοτική περίοδο 2014-2019.

Αρμοδιότητες - αναπλήρωση - εκλογή νέου Προέδρου

Ο Πρόεδρος:

 • Εκπροσωπεί την ΠΕΔ-ΑΜΘ στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται.
 • Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Λαμβάνει κάθε μέτρο με το οποίο προωθούνται και προστατεύονται τα συμφέροντα της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Επιλαμβάνεται θεμάτων αρμοδιότητας του ΔΣ, όταν δημιουργείται άμεσος κίνδυνος ή ζημία των συμφερόντων της ΠΕΔ-ΑΜΘ τα οποία φέρει για επικύρωση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση αυτού.
 • Συγκαλεί σε συνεδρίαση το ΔΣ και την Εκτελεστική Επιτροπή (Εκ.Ε).
 • Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΔΣ και της Εκ.Ε.
 • Εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τις εργασίες του ΔΣ και της Εκ.Ε, λαμβάνει μέτρα για την τήρηση της τάξης και των κανονισμών, δίνει το λόγο στους ομιλητές και τον αφαιρεί. Θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα αυτής. Κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συνεδριάσεων.
 • Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τις αποφάσεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της ΠΕΔ-ΑΜΘ και τις διευθύνει.
 • Είναι προϊστάμενος του προσωπικού της ΠΕΔ-ΑΜΘ.
 • Εκτελεί τις αποφάσεις των οργάνων της ΠΕΔ-ΑΜΘ.

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ασκεί ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Γραμματέας του ΔΣ.

Όταν η θέση του Προέδρου μείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο, ώσπου να εκλεγεί ο νέος Πρόεδρος, τα καθήκοντα του Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ.

Αν η θέση του Προέδρου μείνει κενή για οποιοδήποτε λόγο ο νέος Πρόεδρος εκλέγεται από το ΔΣ μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αφότου η θέση έμεινε κενή. Πριν συνέλθει το ΔΣ για την εκλογή νέου Προέδρου πρέπει να συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση συμβούλου που κατείχε ο τέως Πρόεδρος.

Το ΔΣ συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο αυτού για την εκλογή νέου Προέδρου, και εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του τον Πρόεδρο, με μυστική ψηφοφορία. Εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσον αριθμό ψήφων, ενεργείται ανάμεσα τους δημόσια κλήρωση από τον Προεδρεύοντα.