Φόρμα σύνδεσης

Έκδοση Ψηφίσματος για Προσφυγικό

Δημοσιεύτηκε την Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016 07:12

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, εξέδωσε ψήφισμα για το Προσφυγικό (Πρακτικό Συνδερίασης 12/2016 - Αριθμ.Απόφασης 35/2016)