Φόρμα σύνδεσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, εξέδωσε ψήφισμα σχετικό με το κλείσιμο Αστυνομικών Τμημάτων στην Περιφέρειά μας (Πρακτικό Συνδερίασης 12/2016 - Αριθμ.Απόφασης 36/2016)