Φόρμα σύνδεσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, εξέδωσε ψήφισμα με απόφαση του ΔΣ κατά τη συν/ση της 7ης-3-2018, μετά την εξαγγελία του Υπουργού Παιδείας για την ίδρυση νέας Νομικής Σχολής στην Πάτρα και την επιχειρούμενη συγχώνευση των Τ.Ε.Ι ΑΜ-Θ και Δράμας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσ/ίκης (Πρακτικό Συνδερίασης 3/2018 - Αριθμ.Απόφασης 11/2018)