Φόρμα σύνδεσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, εξέδωσε ψήφισμα με απόφαση του ΔΣ κατά τη συν/ση της 7ης-2-2019, (Πρακτικό Συνδερίασης 4/2019 - Αριθμ.Απόφασης 8/2019)