Φόρμα σύνδεσης

Η ΠΕΔ ΑΜΘ στο πλαίσιο των δράσεών της για συλλογική υποστήριξη των Δήμων της περιφέρειάς μας, διοργάνωσε με επιτυχία στην Κομοτηνή (Ξενοδοχείο Chris & Eve 3ο χλμ ΕΟ Κομοτηνή-Αλεξ-πολη) την Παρασκευή 9-9-2016, ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Νέο θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων –Ν. 4412/2016» με εισηγητή τον κ. Θ. Παζαρλόγλου, Οικονομολόγο, Γενικό Γραμματέα Δήμου Ωραιοκάστρου.

Την ημερίδα παρακολούθησαν αιρετοί και εργαζόμενοι των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, ΔΕΥΑ κλπ) που ασχολούνται με θέματα δημοσίων συμβάσεων (έργα, μελέτες, προμήθειες, υπηρεσίες κλπ)