Φόρμα σύνδεσης

Πρόγραμμα Ανάδειξης Καλών Πρακτικών στους Ελληνικούς Δήμους (EETAA)

Δημοσιεύτηκε την Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016 08:44

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει το Πρόγραμμα Ανάδειξης Καλών Πρακτικών.  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια συστηματική μέθοδο, κατά την οποία οι καλές πρακτικές σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία εντοπίζονται, αναδεικνύονται και διαχέονται σε άλλους Δήμους. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.