Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 9η /2020

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση στις 25 Ιουλίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00μμ στο Πνευματικό Κέντρο Σαμοθράκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 16, παρ. 1 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

-Ενημέρωση Προέδρου για τρέχοντα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

1. Λήψη απόφασης σχετικά με τα προβλήματα και τις προτάσεις για την ανάπτυξη της Σαμοθράκης. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ ΑΜΘ κ. Β. Μαυρίδης.

2. Έκδοση ψηφίσματος για τη μετατροπή του μνημείου "Αγία Σοφία" σε χώρο θρησκευτικής λατρείας. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ ΑΜΘ κ. Β. Μαυρίδης.

3. Γνωμοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ ΑΜ-Θ για τον καθορισμό δρομολογίων θερινών Υπεραστικών Λεωφορείων ΚΤΕΛ Ν Έβρου Α.Ε, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την περίοδο από 29 Ιουνίου 2020 έως 10 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2963/2001 κατόπιν του Α.Π 8222/94260/6-7-2020 εγγράφου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών της Π.Ε΄Εβρου. . Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ ΑΜΘ κ. Β. Μαυρίδης.

4. Γνωμοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, για τον καθορισμό θερινών και χειμερινών δρομολογίων Υπεραστικών Λεωφορείων Δήμου Σαμοθράκης, από 16 Ιουνίου 2020 έως 15 Ιουνίου 2021, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Β/2001), όπως τα εισηγήθηκε ο εν λόγω Δήμος προς τη Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών της Π.Ε ΄Εβρου. (Σχετ. το Α.Π 8296/2-7-2020 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών της Π.Ε ΄Εβρου) . Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ ΑΜΘ κ. Β. Μαυρίδης.

5. Αίτημα Δ. Διδυμοτείχου προς την ΠΕΔ ΑΜ-Θ, για έκτακτη επιχορήγηση 2.000,00€ προκειμένου να προβούν σε πολιτιστικά δρώμενα στο Δήμο τους. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ ΑΜΘ κ. Β. Μαυρίδης.

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ