Φόρμα σύνδεσης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

όπως γνωρίζετε με απόφαση της Ελληνικής Βουλής έχει συσταθεί Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης. Η επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες της και η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης. Η ΠΕΔ ΑΜ-Θ προφανώς δεν δικαιούται να απέχει από την υποχρέωση να καταθέσει τις δικές της προτάσεις στο πλαίσιο της διαμόρφωσης μιας εθνικής στρατηγικής που θα απαντάει στις προκλήσεις ενός τέτοιου εγχειρήματος. Όπως συζητήθηκε και στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, η πρόταση μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στη γεωγραφική ενότητα της Θράκης, αλλά στο βαθμό που μαζί με την Ανατ. Μακεδονία η Θράκη αποτελεί πλέον μια ενιαία αναπτυξιακή οντότητα και στο πλαίσιο της δυνατής και ειλικρινούς περιφερειακής συνείδησης που εμπεδώσαμε στην Περιφέρεια μας όλα αυτά τα χρόνια, η ΠΕΔ οφείλει να διαμορφώσει ένα συνολικό σχέδιο που θα αναφέρεται στις προοπτικές ανάπτυξης του συνόλου της Περιφέρειας.

Προκειμένου η πρόταση μας να εμπεριέχει την οπτική και τις απόψεις του συνόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής μας, σας αποστέλλω το σχετικό εισηγητικό κείμενο που συντάχθηκε σε συνεργασία με τα στελέχη της ΠΕΔ, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο με τη μορφή πίνακα, το οποίο παρακαλώ να συμπληρώσετε, ώστε στη συνέχεια να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο που θα τεθεί στην κρίση του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Σας έχει ήδη κοινοποιηθεί το πόρισμα της αντίστοιχης επιτροπής του 1992, ώστε να έχετε μια εικόνα της φύσης και της κλίμακας των προτάσεων που θα συνθέτουν κατ΄ αναλογία το νέο πόρισμα.

Παρακαλώ για την αποστολή των προτάσεων σας, όσο δυνατόν συντομότερα και πάντως μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.

Συναδελφικά,
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ ΑΜ-Θ

Βασίλης Μαυρίδης

 Δήμαρχος Ορεστιάδας