Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 13η /2020

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ σε τακτική συνεδρίαση στις 18 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, για αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 , σύμφωνα και με τις διατάξεις του αρθ. 16, παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄),για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

-Ενημέρωση Προέδρου για τρέχοντα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

1. Λήψη απόφασης ενεργειών για το κλείσιμο των καταστημάτων Τράπεζας Πειραιώς και Εθνικής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

2. Ορισμός αιρετού εκπροσώπου ΠΕΔ ΑΜ-Θ με τον αναπληρωτή του για συμμετοχή σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε ) κατά τη Δημοτική Περίοδο 2019-2023.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

3. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε από την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το Δήμο Διδυμοτείχου, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΑΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΓΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» κατόπιν υποβολής του Α.Π 8627/29-10-2020 αιτήματος του Δ. Διδυμοτείχου/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου υπερβαίνει το 1.000.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

4. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε από την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το Δήμο Διδυμοτείχου, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΥΘΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» κατόπιν υποβολής του Α.Π 8628/29-10-2020 αιτήματος του Δ. Διδυμοτείχου/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου υπερβαίνει το 1.000.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

5. -Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο Ορεστιάδας, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΛΕΠΤΗΣ», κατόπιν υποβολής του Α.Π 176522/8951/22-10-2020 αιτήματος της Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, προϋπολογισμού 2.850.000,00 με Φ.Π.Α-δικαίωμα προαίρεσης 1.425.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄).
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

6. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε για το Δήμο ΣΟΥΦΛΙΟΥ, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου « ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥ ΘΥΜΑΡΙΑΣ ΤΥΧΕΡΟΥ ΦΥΛΑΚΤΟΥ » της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, κατόπιν υποβολής του Α.Π 176518/8949/ 22-10-2020 αιτήματός της , προϋπολογισμού 3.103.000,00 με ΦΠΑ, της Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α΄).
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης -Δήμαρχος Ορεστιάδας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ