Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 4η /2021

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ σε ειδική συνεδρίαση στις 18 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00΄, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των εκτάκτων μέτρων προστασίας για αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 , σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ σχετικά με το σχέδιο νόμου εκλογής Δημοτικών Αρχών .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ