Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 6η /2021

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ σε συνεδρίαση στις 13 Μαϊου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των εκτάκτων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 , σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Ενημέρωση Προέδρου για τρέχοντα θέματα

1. Κατάθεση απόψεων και παρατηρήσεων στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ».
Εισηγητής: Πρόεδρος ΠΕΔ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.
2. Αποδοχή παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου της ΠΕΔ ΑΜ-Θ Μίχου Νικόλαου (Άρθρο 21 του Κανονισμού Προσωπικού της ΠΕΔ ΑΜ-Θ).
Εισηγητής: Δ. Συμεωνίδης.

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ