Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 7η /2021

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ σε συνεδρίαση στις 08 Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των εκτάκτων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 , σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Ενημέρωση Προέδρου για τρέχοντα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

1. Ενημέρωση εκ μέρους της ΔΙ.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για την πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

2. B’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης - Δήμαρχος Ορεστιάδας

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ