Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 8η /2021

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ σε συνεδρίαση στις 17 Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των εκτάκτων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 , σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και διατύπωση γνώμης επί του Κειμένου Βασικών Αρχών για το Πρόγραμμα ¨Ανατολική Μακεδονία και Θράκη¨ 2021-2027.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης - Δήμαρχος Ορεστιάδας

2. Γνωμοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ ΑΜ-Θ για τον καθορισμό θερινών δρομολογίων 2021 Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ Β. Μαυρίδης - Δήμαρχος Ορεστιάδας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ