Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1η /2022

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ σε συνεδρίαση στις 31 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μμ, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των εκτάκτων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 , σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Ενημέρωση από τον κ. Πρόεδρο για τρέχοντα θέματα της Τ.Α

1. Απολογισμός έργου Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ έτους 2021.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

2. Συζήτηση επί του Πορίσματος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

3. Προτάσεις Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για τον τρόπο κατανομής των ΚΑΠ/ΣΑΤΑ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

4. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. Έτους 2021 της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

5. Α΄ τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

6. Διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων ΟΤΑ (1τακτικού με τον αναπληρωτή του) για συμμετοχή στη μόνιμη επιτροπή διαγωνισμών δημοσίων έργων για το έτος 2022 του Δ. Ορεστιάδας, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν.4412/2016.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ