Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 2η /2022

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ σε Τακτική Συνεδρίαση στις 15 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των εκτάκτων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 , σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση, ενόψει της Έκτακτης Συνάντησης των Δημάρχων στις 18/3/2022 στην Αθήνα μετά την Α.Π 594/28-2-2022 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

2. Συζήτηση, για την στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών για αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Σχετ. το Α.Π 5449/28-2-22 έγγραφο του Δημάρχου Καβάλας κ. Θ.Μουριάδη.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

3. Συζήτηση, για διεκδίκηση ορισμού εξεταστικού κέντρου προκαταρκτικών εξετάσεων για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Σχετ. το από 17-2-2022 έγγραφο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ/ΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με την στήριξη των Νομαρχιακών Τμημάτων Α.Δ.Ε .Δ.Υ-Α.Μ.Θ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ