Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 3η /2022

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ σε Τακτική Συνεδρίαση στις 10 Μαϊου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των εκτάκτων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 , σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Ενημέρωση Προέδρου για τρέχοντα θέματα της Τ. Α .

1. Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων των Ο.Τ.Α (1 τακτικού με τον αναπληρωτή του) από το Μητρώο Προσώπων που καταρτίσθηκε από την Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το Δήμο Αβδήρων, στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ», προϋπολογισμού 2.741.935,48€ του Δήμου Αβδήρων, κατόπιν υποβολής του Α.Π 4446/13.04.2022 εγγράφου από τον προαναφερθέντα Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τ.Α) όπως τροπ/κε με τους ν. 4782/21 (Α΄ 36) και 4825/2021 (Α΄157).
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

2. Αίτημα από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν. Σ.ΕΠ) με την επωνυμία «ΑΡΩΜΑ ΕΒΡΟΥ» για συνδιοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτουρισμού 2022, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ‘Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Σχετ. Α.Π: Π.Ε.Δ ΑΜΘ 330/20-4-2022 έγγραφο.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

3. Συζήτηση πρότασης Δημάρχου Καβάλας και μέλους ΔΣ της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Θ. Μουριάδη για ανακήρυξη του έτους 2022 ως έτος Προσφυγικής Συλλογικής Μνήμης για τους Δήμους όλης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή και η εν συνεχεία διοργάνωση εκδηλώσεων μνήμης εκ μέρους των καθώς και συνεργασία Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ και Περιφέρειας Α.Μ.Θ για κεντρικές εκδηλώσεις στις πρωτεύουσες των Νομών. Σχετ. το Α.Π 8939/05/04/2022 αίτημα Δημάρχου Καβάλας..
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

4. Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών στην Τράπεζα Πειραιώς και EUROBANK.
Εισηγητής: Δ.Συμεωνίδης, υπάλληλος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ.


5. Ψήφιση Β’ Τροποποίησης προϋπολογισμού της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ έτους 2022
Εισηγητής: Δ.Συμεωνίδης, υπάλληλος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ