Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 6η /2022

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ σε Τακτική Συνεδρίαση στις 24-10-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης και τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Ενημερώσεις Προέδρου:

• Ενημέρωση για τον ρόλο της ΤΑ στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Ειδικότερη ενημέρωση για τον ρόλο της ΤΑ στο νέο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027»
• Ενημέρωση για τη δημόσια διαβούλευση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και των Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 των ΠΕ Δράμας, Θάσου, Καβάλας, Ξάνθης και μέρους της ΠΕ Ροδόπης.
• Άλλα τρέχοντα ζητήματα

2) Επικαιροποίηση – τροποποίηση της υπ. αριθ. 21/22 απόφασης του Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜΘ με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των πρόσφατων εξελίξεων στο θέμα της εξόρυξης χρυσού στην Θράκη.(Σχετ. 815/3-2-2022, 3835/10-6-2022 & 4008/17-6-2022 έγγραφα Δημάρχου Μαρωνείας-Σαπών κ. Ντ. Χαριτόπουλου).
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ