Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 7η /2022

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ  της ΠΕΔ ΑΜ-Θ  σε συνεδρίαση στις 17-11- 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα  10.00΄ η οποία θα πραγματοποιηθεί  μέσω τηλεδιάσκεψης και  τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3  του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Ενημέρωση – συζήτηση για τα θέματα που θα συζητηθούν κατά το Συνέδριο της ΚΕΔΕ 21-23/11 στο Βόλο.
    Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.
  2. Ενημέρωση για τα θέματα που θα συζητηθούν κατά την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027.
    Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

- Η συνεδρίαση συγκαλείται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος : α) Λόγω του επικείμενου ετήσιου τακτικού συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε στο Βόλο στις 21 έως 23 Νοεμβρίου 2022  και β) Της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027 στις 25 Νοεμβρίου 2022 στην Αλεξανδρούπολη.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ