Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 8η /2022

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ σε συνεδρίαση στις 19-12- 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄ η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης για αποφυγή διάδοσης της πανδημίας COVIT 19 και τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Ενημέρωση Προέδρου για τρέχοντα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

1. Ψήφιση προγράμματος δράσης της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ για το έτος 2023.
2. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ και έγκριση Στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων, έτους 2023.
3. Αίτημα του Δ. Δράμας για παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης διαμερίσματος ( γραφείων) ιδιοκτησίας της ΠΕΔ ΑΜ-Θ, στο Δήμο Δράμας για στέγαση και λειτουργία των υπηρεσιών και των δομών του Νομικού Προσώπου αυτού. (Σχετ.το Α.Π 44248/26/10/2022 έγγραφό του).
Εισηγητής των θεμάτων: Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ, Β. Μαυρίδης – Δήμαρχος Ορεστιάδας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ