Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1η /2023

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ σε συνεδρίαση στις 26 -1- 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00΄ η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης για αποφυγή διάδοσης της πανδημίας COVID 19 και τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση Προέδρου για τρέχοντα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. -Απολογισμός έργου Π.Ε.Δ. ΑΜ-Θ για το έτος 2022.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

3. Ψήφιση απολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2022 της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

4. Α’ τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή ΠΕΔ ΑΜ-Θ στη διοργάνωση συνεδρίου με θέμα : « Η εδαφική διασυνοριακή συνεργασία στην Ν.Α Ευρώπη, η θεσμική κατοχύρωση και ο ρόλος των οικονομικών κινήτρων» από κοινού με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΙΚΑΣ ΑμΚΕ, τους ΕΟΕΣ Αμφικτυονία και Εύξυνη Πόλη που θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια της Βουλγαρίας στις 17 &18/02/2023 και με τη συνδιοργάνωση του Πανεπιστημίου Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας της Σόφιας και την υποστήριξη κλπ φορέων της Τ.Α και ΕΟΕΣ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το ΑΠ 80/22.01.23 αίτημα της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ, σχετικά με τη χορήγηση αιγίδας και συνδιοργάνωσης συνεδρίου με τίτλο «Νέοι πληθυσμοί στη Θράκη 1992-2022, τριακονταετής αγώνας χιλιάδων συμπολιτών μας, Παλιννοστούντων από την τέως Σοβιετική Ένωση» που θα πραγματοποιηθεί στις 12/2/2023 στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολη».
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Α.Π 226/05-01-2023 αίτημα Δήμου Μαρωνείας-Σαπών οικονομικής ενίσχυσής του, για πραγματοποίησης τιμητικών εκδηλώσεων για την ιστορικότητα και διαχρονικότητα της Μαρώνειας, η οποία ορίσθηκε ως ιστορική έδρα αυτού, με το ΦΕΚ Β΄3090/17-06-2022.
Εισηγητής: Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ κ. Β. Μαυρίδης-Δήμαρχος Ορεστιάδας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ