Φόρμα σύνδεσης

Διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας των Δήμων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης με Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα- Ενημέρωση των Δήμων για πιθανά θέματα συνεργασίας με το Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ»

Η παροχή υποστήριξης προς τους ΟΤΑ για τη διευκόλυνση και βελτίωση της διαδικασίας του αναπτυξιακού σχεδιασμού αυτών, συνιστά προτεραιότητα της ΠΕΔ ΑΜ-Θ. Προκειμένου να ανταποκριθεί με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο στην υποστηρικτική της δράση, η ΠΕΔ ΑΜ-Θ συνεργάζεται με Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα που διατηρούν την έδρα τους ή/ και δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας αυτών με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ερευνητικά θέματα που εμπίπτουν σε ζητήματα ενδιαφέροντος των Δήμων.

Στην κατεύθυνση αυτή, τα επιστημονικά στελέχη της ΠΕΔ προέβησαν σε διά ζώσης (31/05/2023) και διαδικτυακές (22/06/2023) συναντήσεις με στελέχη του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ» που εδρεύει στην Ξάνθη και ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες που προσφέρει στον αναπτυξιακό σχεδιασμό η αξιοποίηση των Τεχνολογιών, Εφαρμογών και Ηλεκτρονικών Υποδομών του εν λόγω Ιδρύματος.

Βάσει της παρουσίασης που πραγματοποιήθηκε από τους ερευνητές του Κέντρου «ΑΘΗΝΑ», η τρισδιάστατη ψηφιοποίηση αστικών περιοχών, η αξιοποίηση τεχνολογιών ΙοΤ για την ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων για ΑμεΑ όρασης με στόχο την πρόσβαση αυτών στην πληροφορία, η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την τεκμηρίωση, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς της περιοχής είναι μερικά από τα εργαλεία που δύναται να έχουν στη διάθεσή τους οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αποδοτικότερη υλοποίηση των αναπτυξιακών τους έργων.

Η ΠΕΔ ΑΜΘ με σχετική επιστολή (Αρ. Πρωτ. 515/ 10-07-2023) ενημέρωσε τους Δημάρχους αλλά και τα αρμόδια στελέχη των έξι Δήμων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης που υλοποιούν ή/και πρόκειται να υλοποιήσουν δράσεις στο πλαίσιο των ΟΧΕ και ΟΧΕ- ΣΒΑΑ για τη δυνατότητα συνεργασίας με το εν λόγω Ερευνητικό Κέντρο, αποστέλλοντας παράλληλα για την πληρέστερη πληροφόρησή τους, το σχετικό έγγραφο παρουσίασης των διαθέσιμων τεχνολογικών εργαλείων προς αξιοποίηση στο πλαίσιο του αναπτυξιακού τους σχεδιασμού.