Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 10η /2023

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ σε τακτική συνεδρίαση στις  1 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα  Τρίτη    και  ώρα 12.00΄ η οποία θα πραγματοποιηθεί   μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με   τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3  του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης:

            -Ενημέρωση Προέδρου για τρέχοντα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  1. Ψήφιση προγράμματος δράσης της  ΠΕΔ ΑΜ-Θ για το έτος 2024.
  2. Ψήφιση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας εσόδων-εξόδων της ΠΕΔ ΑΜ-Θ για το οικον. Έτος 2024.
  3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη Διοργάνωση Ημερίδας Ενημέρωσης Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων Δήμων ΑΜ-Θ.
  4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη Διοργάνωση Ημερίδας Παρουσίασης Ερευνών και Μελετών της ΠΕΔ ΑΜ-Θ σε ζητήματα ενδιαφέροντος της Τ.Α. 


-Εισηγητής των θεμάτων είναι ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ, Β. Μαυρίδης – Δήμαρχος Ορεστιάδας, με την επικουρία του κατά περίπτωση αρμοδίου υπαλλήλου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ