Φόρμα σύνδεσης

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ ΑΜ-Θ (1η/2024)

Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2024 04:13

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 1η /2024

Καλούνται τα μέλη του ΔΣ  της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ  σε    τακτική διαζώσης  συνεδρίαση στις  24 Ιανουαρίου  2024 ημέρα Τετάρτη  και  ώρα  14.00΄η οποία θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου Chris & Eve στην Κομοτηνή (3ο χλμ ΕΟ Κομοτηνής- Αλεξανδρούπολης), σύμφωνα με   τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 1 και 3  του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄), με τα παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση  απολογισμού εσόδων-εξόδων της ΠΕΔ ΑΜ-Θ για το οικον. έτος 2023.
  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια εκτυπωτή Η/Υ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Γραφείου της ΠΕΔ ΑΜ-Θ στην Καβάλα.
  3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια γραφίτη φωτοτυπικού μηχανήματος  για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Γραφείου της ΠΕΔ ΑΜ-Θ στην Κομοτηνή.
  4. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  για τη διοργάνωση της  Γενικής Συνέλευσης   εκλογής των συλλογικών οργάνων και των εκπροσώπων της ΠΕΔ ΑΜ-Θ στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ για τη νέα  Δημοτική Περίοδο.

-Εισηγητής των θεμάτων είναι ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ, Β. Μαυρίδης, με την επικουρία του κατά περίπτωση αρμοδίου υπαλλήλου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ