Φόρμα σύνδεσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Προς: Τα  νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  της Περιφερειακής 
           Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ) .

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Σουφλίου Δαβής Απόστολος, ως πλειοψηφών σύμβουλος του μοναδικού συνδυασμού « ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ» κατά τις εκλογικές διαδικασίες της 13ης-02-2024 για την ανάδειξη των συλλογικών οργάνων της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ και των εκπροσώπων της, στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε),  δημοτικής περιόδου 2024-2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 75/2011(ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ. Α΄) « ΠΕΔ και ΚΕΔΕ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

σας καλεί σε συνεδρίαση στις 19 Φεβρουαρίου 2024  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στα γραφεία της Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ στην Κομοτηνή, οδός  Στίλπωνος Κυριακίδη 17, ΤΚ 69132,  3ος όροφος (αίθουσα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΡΙΕΛΛΗΣ), με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

-Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της  Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ  για τη δημοτική περίοδο 2024-2028.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΔΑΒΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ  « ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ»

 

Κατεβάστε: