Φόρμα σύνδεσης

Πρόχειρος Διαγωνισμός προγραμμάτων Επιμόρφωσης ΤΟΠΣΑ - ΑΝΑΣΑ

Δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 11:11

Η ΠΕΔ/ΑΜΘ ανακοινώνει ότι προτίθεται να αναθέσει με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη οικονομοτεχνικά συμφερότερη προσφορά για τις δράσεις,

 

 

  • ΔΡΑΣΗ 9: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (6) «ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»
  • ΔΡΑΣΗ 10: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (4) «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»
  • ΔΡΑΣΗ 11: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης «Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών – ανέργων και νέων επιστημόνων στον αγροπεριβαλλοντικό και αγροδιατροφικό τομέα», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» - Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», στο οποίο η ΠΕΔ/ΑΜΘ συμμετέχει ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ανάπτυξη – Συνοχή – Απασχόληση Αγροτικού Χώρου Ξάνθης Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία».