Φόρμα σύνδεσης

Πρόχειρος Διαγωνισμός Υπηρεσιών του έργου "MARAKANDA"

Δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014 09:06

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Διασυνοριακής Συνεργασίας Θαλάσσιας Λεκάνης της Μεσογείου (ENPI CBC MEDITERRANEAN SEΑ BASIN) 2007-2013» στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την εκτέλεση Δράσεων του έργου  “MARAKANDA”.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία:

(24 Σεπ 2014) Τα αποτελέσματα του 2ου Πρακτικού της ΕΔΔ του έργου “ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ENPI CBC MEDITERRANEAN SEΑ BASIN)2007-2013, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MARAKANDA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ I-B/1.2/442”, έχουν αναρτηθεί στην έδρα της ΠΕΔ/ΑΜΘ και έχουν κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού

(20 Ιαν 2015) Η ΠΕΔ/ΑΜΘ ανακήρυξε την "Εταιρεία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCΟOP ΑΜΚΕ" ανάδοχο του έργου: «Εκτέλεση δράσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Θαλάσσιας Λεκάνης της Μεσογείου (ENPI CBC MediterraneanSeaBasin) 2007-2013, του έργου Marakanda με κωδικό I-B/1.2/442», μετά από  πρόχειρο διαγωνισμό  υπηρεσιών που διενέργησε με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά. (Απόφαση από Διαύγεια)