Φόρμα σύνδεσης

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Π.Ε.Δ. ΑΜ.Θ) ανακοινώνει την υπ'αριθμ 38/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της με θέμα: «Έγκριση ή μη του 3oυ Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού και ανακήρυξη ή μη Αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης διοίκησης έργου για την πραξη FIGARO/FP7», που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το FP7 (Framemework Programme 7-Πρόγραμμα Πλαίσιο 7)»

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία: