Φόρμα σύνδεσης

Απόφαση 32/2016 (17 Ιουν 2016) του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με θέμα: Ν.4387/2016 - Αύξηση εισφορών υπαλλήλων του δημοσίου από 1/1/2017 µε επιβάρυνση 13,33% σε βάρος των εργοδοτών χωρίς αντίστοιχη αύξηση στους ΚΑΠ. (Πρακτικό Συνδερίασης 9/2016)