Φόρμα σύνδεσης

Χαρακτηρισμός Natura 2000 της περιοχής από το Δέλτα Έβρου έως και Καβάλα

Δημοσιεύτηκε την Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016 06:56

Απόφαση 38/2016 (29 Αυγ 2016) του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με θέμα: Χαρακτηρισμός Natura 2000 της περιοχής από το Δέλτα Έβρου έως και Καβάλα (Πρακτικό Συνδερίασης 12/2016)