Φόρμα σύνδεσης

Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016)

Δημοσιεύτηκε την Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016 06:59

Απόφαση 40/2016 (29 Αυγ 2016) του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με θέμα: Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016) (Πρακτικό Συνδερίασης 12/2016)