Φόρμα σύνδεσης

Απόφαση 49/2016 (30 Σεπ 2016) του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με θέμα: Πρόβλεψη σε Νομοσχέδιο για την σύσταση Θέσεων Διοικητικών & Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας (Πρακτικό Συνδερίασης 13/2016)