Φόρμα σύνδεσης

Απόφαση 50/2016 (30 Σεπ 2016) του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με θέμα: Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την διαδικασία μίσθωσης Βοσκήσιμων Γαιών (Πρακτικό Συνδερίασης 13/2016)