Φόρμα σύνδεσης

Απόφαση 64/2016 (26 Νοε 2016) του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με θέμα: Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕ∆Ε στην Θεσσαλονίκη – Διατύπωση παρατηρήσεων της ΠΕΔ ΑΜ-Θ επί του κειμένου των προτάσεων της ΚΕΔΕ για τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Πρακτικό Συνδερίασης 14/2016)