Φόρμα σύνδεσης

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕΔ ΑΜΘ), στο πλαίσιο των υποστηρικτικών δράσεων της προς τους φορείς της Τ.Α., διοργάνωσε Πρόγραμμα Επιμόρφωσης υπαλλήλων των Δήμων και των Νομικών Προσώπων τους, στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Ν. 4155/2013) το διάστημα 25 έως 27 Φεβρουαρίου 2015, στην Κομοτηνή.

Εισηγητές του Προγράμματος ήταν οι κκ Κωνσταντίνος Τζανετόπουλος και Παρλιάρος Κωνσταντίνος, πιστοποιημένοι εισηγητές του ΕΚΔΔΑ (στελέχη της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου).

Στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης συμμετείχαν 40 υπάλληλοι των Δήμων της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και των νομικών τους προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (δημοτικές επιχειρήσεις, δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ., κλπ), που απασχολούνται με οικονομικά, τεχνικά και θέματα προμηθειών και δαπανών

 

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία: