Φόρμα σύνδεσης

Συζήτηση στο ΔΣ με διευρυμένη συνθεση, μετά από ενημέρωση του αρμόδιου θεματικού Αντιπεριφερειάρχη, επι του « προγραμματισμού των δράσεων και των ενεργειών για τον τομέα του τουρισμού στην ΠΑΜ-Θ, με έμφαση στην ανάγκη αποτελεσματικής συνεργασίας της Περιφέρειας με τους Δήμους της ΑΜ-Θ.», την 20/3/2015