Φόρμα σύνδεσης

Επιτόπιες επισκέψεις του Προέδρου με στελέχη της ΠΕΔ σε Δήμους της Περιφέρειας (Σουφλί και Ορεστιάδα )