Φόρμα σύνδεσης

Εγκριση από το ΔΣ της ΠΕΔ σε διευρυμένη συνεδρίασή του, του τελικού κειμένου έκφρασης γνώμης εκ μέρους της ΠΕΔ επί του Εγγράφου της 1ης Εξειδίκευσης του ΕΠ/ΑΜΘ.